Tűzvédelem

A tűzvédelem a jogszabályok, szabványok, előírások betartásával a tűzbiztonság megteremtésére, a tűzesetek keletkezésének megelőzésére, a tűz továbbterjedésének megakadályozására, valamint a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására tett intézkedések összessége.
A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a gazdálkodó szervezet tevékenységétől függően, valamint az épület, épületrész befogadóképességétől függően kötelezően előírja, hogy a tűzvédelmi tevékenység ellátásával, tűzvédelmi oktatások megtartásával tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

 1. § (1)A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:
 2. a)a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 3. b)a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy
 4. c)
 5. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 6. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 7. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 8. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

 1. a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 2. b)a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 3. c)a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 4. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 5. da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 6. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 7. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) *  A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és a 6. melléklet tartalmazza.

(6) *  A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) *  A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

(6b) *  A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

1. Folyamatos megbízás alapján komplex tűzvédelmi szolgáltatás

Mit tartalmaz a folyamatos megbízási tevékenység?

Átalánydíjas komplex szolgáltatás, mely folyamatos megbízás keretében teljeskörű, átfogó tűzvédelmi szolgáltatást nyújt, mely a következőket tartalmazza:

 • Tűzvédelmi Szabályzat, illetve utasítás készítése, karbantartása, átdolgozása
 • Tűzriadó, Menekülési és Mentési Terv készítése, gyakoroltatása, mentési, kiürítési gyakorlat szervezése
 • Menekülési tervrajzok, helyszínrajzok készítése
 • Oktatások szervezése, végrehajtása, a szükséges tananyagok, segédletek, szemléltető eszközök biztosítása (Saját kiadású oktatási naplónk alkalmas a tűz-, munkavédelmi oktatás egyidejű dokumentálására is, így nincs szükség kettős naplóvezetésre)
 • Épületek, objektumok tűzoltó felszerelésekkel való ellátása
 • Rendszeres, vagy alkalmankénti komplex tűzvédelmi ellenőrzés (átvilágítás) a szabálytalanságok, veszélyforrások feltárásával, jegyzőkönyv, illetve intézkedési terv készítése a felelős személyek megnevezésével és a kijavítás határidejének megjelölésével
 • Tűzgátló ajtók felülvizsgálata
 • Kézi és hordozható tűzoltó készülékek forgalmazása, felszerelése, ellenőrzése, javítása, karbantartása
 • Tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzése, javítása, karbantartása
 • Tűzoltó vízforrások javítása, ellenőrzése és karbantartása
 • Nyomáspróbák elvégzése, selejtezések végrehajtása a szükséges jegyzőkönyvek, nyilvántartások elkészítésével
 • Föld alatti és föld feletti tűzcsapok felszereléseinek beszerzése, vízhozammérés
 • A Tűzvédelmi Üzemeltetési napló vezetése, vagy vezetésének ellenőrzése
 • Tűzvédelmi Házirend készítése társasházak részére
 • Felügyeleti, tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken való közreműködés, a megbízó képviselete, kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel
 • A megjelenő és hatályba lépő jogszabályok alkalmazása, az új szabályzók által támasztott követelmények érvényesítése
 • Okmányok, jegyzőkönyvek, kimutatások karbantartása, a határozatokban foglaltak végrehajtatása, ellenőrzése
 • Létesítési kérdésekben tanácsadás, jogszabályi környezet ismertetése a tervezett bővítésre, felújításra vonatkozóan.

Mennyibe kerül? 

A szolgáltatás ára rugalmasan, egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek és munkavállalók száma, valamint a tevékenységek köre.

2. Egyes kiemelt tevékenységek akár eseti megbízás alapján
 • Tűzvédelmi Szabályzat, utasítás készítése
 • Tűzriadó, Menekülési és Mentési Terv készítése, gyakoroltatása, mentési, kiürítési gyakorlat szervezése
 • Menekülési tervrajzok, helyszínrajzok készítése
 • Oktatások szervezése, végrehajtása, a szükséges tananyagok, segédletek, szemléltető eszközök biztosítása (Saját kiadású oktatási naplónk alkalmas a tűz-, munkavédelmi oktatás egyidejű dokumentálására is, így nincs szükség kettős naplóvezetésre)
 • Épületek, objektumok tűzoltó felszerelésekkel való ellátása
 • Kézi és hordozható tűzoltó készülékek forgalmazása, felszerelése, ellenőrzése, javítása, karbantartása
 • Nyomáspróbák elvégzése, selejtezések végrehajtása a szükséges jegyzőkönyvek, nyilvántartások elkészítésével
 • Tűzvédelmi Házirend készítése társasházak részére
3. Tűzvédelmi oktatás
Mit jelent és miért van rá szükség?

A tűzvédelmi oktatás keretén belül a munkavállalók megismerik munkahelyük tűzvédelmi sajátosságait, a környezetükben lévő anyagok, a munkafolyamatok, vagy a gyártás során felhasznált anyagok és késztermékek tűzveszélyességét, valamint a tűzbiztonság alapvető szabályait. A képzés a munkavállalókat felkészíti a tűzesetek megelőzésére, és az esetleges tüzek keletkezésekor szükséges teendőkre.

Mennyibe kerül?

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek és munkavállalók száma, valamint az oktatás módja.

4. Tűzvédelmi szabályzat
Mit jelent és miért van rá szükség?
 1. §(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
 2. a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 3. b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 4. c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

a)fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b)mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy

c)

d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 1. §(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
 2. a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 3. b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 4. c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

 1. a)fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 2. b)mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy
 3. c)
 4. d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
 5. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
 6. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 7. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

Mit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 • az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
 • a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, Tűzvédelmi Szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Mennyibe kerül?

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

 

5. Tűzvédelmi bírság mikor szabható ki?

Azok a munkáltatók, akik a jogszabályi kötelezettségüknek nem tesznek eleget Tűzvédelmi bírsággal sújthatók a következő esetekben:

 • 30 ezertől 1,5 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt;
 • 30 ezertől 1 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt;
 • 50-250 ezer forintig terjed a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el (kiszabása kötelező);
 • 50-200 ezer forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 1. § (1)

(2) * 

(3) 

Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

 1. § (1)A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) * 

8/A. § *  (1) *  A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

 1. § (1)A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabályszegés megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) * 

(3) *  A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) * 

9/A. § * 

9/B. § * 

6. Tűzvédelmi Házirend
Mit jelent és miért van rá szükség?

A Tűzvédelmi Házirend célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az élet- és vagyonvédelemben nyújtson érdemi segítséget az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak, és lakóknak egyaránt.

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben kötelező írásban kidolgozni, és Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, valamint gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend szakszerű elkészítéséhez elengedhetetlen megfelelő szakember igénybevétele.

A Tűzvédelmi Házirendet a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül át kell dolgozni és naprakészen kell tartani. Tűzvédelmi helyzetre kiható változás lehet például az épületben a hő- és füstelvezető rendszer korszerűsítése, a száraz felszálló rendszer átalakítása, vagy bármi olyan módosítás, ami a Tűzvédelmi Házirend tartalmára kihat. Ide tartozik a jogszabály-módosítás is.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

4/A. § *  (1) *  A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) *  A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

 1. a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 2. b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 3. c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 4. d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 5. e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 6. f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 7. g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
 8. h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 9. i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

(2a) *  A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.

Mit tartalmaz a tűzvédelmi házirend?

 • A tűzjelzés tartalmi követelményei
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai
 • Tárolásra vonatkozó előírások
 • Nyílt láng használatára és dohányzásra vonatkozó korlátozások
 • Tüzelő- és fűtőberendezések, valamint az elektromos berendezések használatának előírásai
 • Tűzoltás felvonulási területre vonatkozó szabályok
 • Lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatai
 • Tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírások
 • Készítő neve, elérhetősége, aláírása, készítés dátuma 

Mennyibe kerül?

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra.

 

Kérjen ajánlatot most!

Cégünk rövid határidővel válaszol megkeresésére. Amennyiben telefonálni szeretne, hívja a +36 70 457 9511 Halasi Ervin kollégánkat!

Fontos tudnivalók

Kinek van szüksége ránk?
Törvényi előírások szerint a tűz-, munkavédelmi előírások biztosítása és a munkavállalókkal való ismertetése minden vállalkozás részére kötelező.
Tűzvédelmi szolgáltatás/megbízott cég igénybevétele kötelező ahol
 • több mint 1000 kg/liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy tárolnak.
 • a létesítmény alapterülete nagyobb, mint 1000 m2, és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak.
 • A munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt és ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek,
 • Olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek vagy bérelnek, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség (több, mint 300 fő) található,
 • vagy amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 • amelyben több mint 20 fő menekülésben korlátozott személyek elhelyezése ellátása kezelése, oktatása, gondozása történik.
Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek
 • Ahol a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy
 • ahol található olyan helyiség, amelynek a befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • és a kereskedelmi szálláshelyeknek.

Tűzvédelmi területen a gazdálkodó szervezetek tennivalója nem merül ki a Tűzvédelmi Szabályzat, oktatás és Tűzriadó terv tekintetében, minden felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Munkavédelmi szakképesítéssel kell rendelkezni az alábbi tevékenységek tekintetében
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Munkabaleset kivizsgálása
 • Egyéni védőeszköz, védőital, pihenőidő biztosítási rendjének kialakítása
 • Munkaeszközök üzembe helyezési eljárása,

A Munkavédelmi Törvény szerint 10 fő feletti vállalkozás esetén munkavédelmi szakember alkalmazása vagy megbízása kötelező.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bizmut Kft. elérhetőségei:

06 1 209 2031

Hívjon minket bizalommal!

06 70 457 9511

Halasi Ervin

info @ bizmut.hu

Írjon nekünk bátran!

Használja űrlapunkat: Tegye fel kérdéseit, kérjen visszahívást, vagy ha tudja az elvégzendő feladat paramétereit, kérjen árajánlatot!

Új mező

9 + 4 =

Munkavédelem

Érintésvédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Call Now Button